Tuesday, January 8, 2008

Priča brojeva

68% majki se slaže da su očevi podjednako dobri i sposobni roditelji

U 65% slučajeva nasilja nad djecom majke su počinitelji.

U 8% slučajeva počinitelj nasilja nad djecom je otac.

50% djece ubijene u okviru porodice ubiju njihove majke.

Preko 50% slučajeva fizičkog i psihičkog nasilja nad djecom se dešava u porodicama samohranih majki.

Vlade mnogih država finansiraju ženske organizacije milionima svake godine. Finansiranje grupa koje se bore za prava očeva je neznatno.

Nasilje u okviru porodice nad muškarcima se povisilo za 81% od 1999.

U Engleskoj postoji preko 500 sigurnih kuća za žene žrtve nasilja. Za muškarce postoje samo tri sigurne kuće.

50% svih odluka o kontaktu djece sa roditeljem sa kojim ne žive roditelj sa kojim djeca žive ne poštuje.

40% majki priznaju da ne dozvoljavaju djeci kontakt sa ocem i koriste djecu kao oružje da bi kaznile oca.

70% djece uzrasta 13 do 18 godina koji prekrše zakon su djeca bez oca.

U Engleskoj 100 djece svaki dan izgubi djelomično ili potpuno kontakt sa svojim očevima.

40% očeva potpuno izgube kontakt sa djecom dvije godine nakon razvoda.

50% radne snage čine žene.

U 98% slučajeva nakon razvoda majka dobije puno starateljstvo.

*Statistike većinom preuzete iz knjige Fathers4Justice, Matt O'Connor

2 comments:

Morgiana said...

Isto onoliko koliko i majki.

Ima nade said...

Postoji još jedan segment koj ne obuhvačaju statistike : npr. ako žena uzme bilo koj predmet i njime lupi muškarca , to ulazi u statistiku ,ali što kad žena manipulacijom iskoristi primitivnost nekog glupana, koj bi joj htio pomoći i ona ga suznim okicama zamoli da razbije njenog bivšeg, jer joj svašta ružno radio u braku i "stalno joj prijeti" ..... onda "sirovina" da bi ispao veći u očima povrijeđene princeze, uzima u ruke pajser i razbija bivšem auto i njega.

Ovaj scenario prikrivenog tj. naprednijeg ženskog nasilja nikad nije razotkriven ..... naslov u "Crnoj Kronici" za ovaj slučaj bi bio: "Razbio ga palicom" ili u najbližoj varijanti: "Potukli se zbog žene" ,ali nikad ne bi bio: "Žena izmanipuliranim naivcem napala bivšeg" i nikad ništa od statistike u ovakvim slučajevima.