Friday, January 11, 2008

Izgubljena generacija

Tata u sjeni

Bez obzira na naprednost zapadnih država i postojanje zajedničkog starateljstva, predrasuda o ocu kao nevažnom, ili manje važnom od majke postoji svugdje u svijetu. Ovo potvrđuje i postojanje stotina organizacija širom svijeta koje se bore za prava očeva na kontakt sa svojom djecom nakon razvoda.

Razlike se vide u pristupu ovom problemu. Na zapadu već odavno vrše istraživanja o generaciji koju zovu „fatherless generation“ – generacija bez oca.

Kako su se žene izborile za svoja prava, uključujući pravo na rad i zarađivanje postale su samostalne što je veoma pozitivno. Međutim, ta samostalnost žene uvjetovala je rast postotka razvoda jer kako se žena može brinuti sama o sebi više nije primorana ostati u lošem braku da bi opstala. Razvod takođe više nije tabu tema – naravno, bolje je imati dobar razvod nego loš brak. Ipak, koliko pozitivno za ženu, ovo je imalo negativan uticaj na djecu. Kada se roditelji razvedu žena sa sobom povede i djecu bez obzira što loš muž ili loš brak uopšte ne znači u isto vrijeme i loš otac.

Rezultat – generacija bez oca.

Kao što su se promijenile mnoge predrasude kroz istoriju, predrasude o majci kao boljem i nadmoćnijem roditelju će se nemonovno promijeniti. Činjenica je da se nalazimo na pragu nove ere ravnopravnosti spolova. Pitanje prava očeva se tek počelo rasplitati prije 30 godina, ali sad kad je postavljeno neće nestati dok ne nađemo adekvatan odgovor.

Uz statistički prilog iz Velike Britanije nekoliko podataka iz SAD

(ovakvih istraživanja na Balkanu, nažalost, još nema, međutim sama činjenica da se između 89% i 98% starateljstava nakon razvoda dodijeli majci ukazuje da su posljedice veoma slične)

------------------------------------------------------------------------------------------

72.2 % Amerikanaca smatraju da je odsustvo oca najveći društveni problem njihove države

Izvor: National Center for Fathering, Fathering in America Poll, January, 1999.
------------------------------------------------------------------------------------------
24.7 miliona djece (36.3%) žive bez prisustva biološkog oca.

Izvor: National Fatherhood Initiative, Father Facts, (3rd Edition):
------------------------------------------------------------------------------------------
80% djece poslijeratne generacije je odraslo uz oba roditelja. Danas samo 50% djece odrasta u okviru porodice.

Izvor: David Poponoe, American Family Decline, 1960-1990: A Review and Appraisal Journal of Marriage and Family 55 (August 1993).
------------------------------------------------------------------------------------------

"Djeca koja odrastaju bez prisustva oca su više izložena riziku korištenja droga i alkohola "

Izvor: U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics. Survey on Child Health. Washington, DC, 1993.
------------------------------------------------------------------------------------------
Djeca samohranih majki su tri puta više izložena riziku emocionalnih i problema u ponašanju.

Izvor: U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics."National Health Interview Survey." Hyattsville, MD, 1988.
------------------------------------------------------------------------------------------
Duplo više djece koja odrastaju bez prisustva oca je izbačeno iz ili napušta školu vrlo rano.

Izvor: U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics. Survey on Child Health. Washington, DC; GPO, 1993.
------------------------------------------------------------------------------------------
Djeca razvedenih roditelja više odsustvuju iz škole, više su anksiozna, ljuta, povučena i manje popularna u školi od djece koja odrastaju u potpunoj porodici.

Izvor: One-Parent Families and Their Children: The School's Most Significant Minority. The Consortium for the Study of School Needs of Children from One-Parent Families. National Association of elementary School Principals and the Institute for Development of Educational Activities, a division of the Charles f. Kettering Foundation. Arlington, VA 1980.
------------------------------------------------------------------------------------------
Djeca samohranih majki krše zakon više nego djeca iz poptunih porodica.

Izvor: U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics. National Health Interview Survey. Hyattsville, MD, 1988.
------------------------------------------------------------------------------------------
Djevojka iz porodice gdje otac nije prisutan ima pet puta veće šanse da postane majka prije 19. godine nego djevojka istog društvenog statusa čiji otac je prisutan.

Izvor: Whitehead, Barbara Dafoe. "Facing the Challenges of Fragmented Families." The Philanthropy Roundtable 9.1 (1995): 21.
------------------------------------------------------------------------------------------
Više od polovine Amerikanaca priznaju da imaju nesređene odnose sa ocem.

Izvor: National Center For Fathering 1996

No comments: